WEEC2015 is Tap Water certified

 

Only clean tap water is served here.

Healthy and sustainable, without transport and waste.

A tap water certified event is an event free from bottled
water. By being tap water certified  you
show that you take a stand
for a better environment and inspire other to choose tap water when possible.

—————————————————————————

Här serveras bara rent kranvatten.

Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Ett kranmärkt event är ett event fritt från buteljerat vatten.
Genom kranmärkningen visar du att du tar ställning för en
bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

 

Kranmarkt_eng_blaKranmarkt_sv_bla

Publicado en Sin categorizar.